Produkter
Inspirasjon
Nytt kjøkken
Kontakt oss
Om oss
File #22141857
Nyheter
Kjøkkenfornyelse
Hjemmebesøk
Copyright © 2014 by
Gunnar Øynes
All Rights reserved
gunnar@skagerrak.eu
Skagerrak Interiør AS
Postboks 30
4821 Rykene
Org.nr.: 912 472 094

post@skagerrak.eu
Tlf.:    966 96 000
Mob.: 982 20 782
Mob.: 901 78 890 


Nyheter

Fusjon mellom Systembygg Agder AS og Skagerrak Interiør AS. (31.12.2016)
Styret i våre heleide selskaper Systembygg Agder AS og Skagerrak Interiør AS har i fellesskap besluttet sammenslåing av
selskapene. Navn på selskapet etter fusjonen 01.01.2017 blir
Skagerrak Interiør AS.
Begrunnelse for fusjonen er at vi ønsker å forenkle selskapsstrukturen og at Skagerrak Interiør AS blir direkte eier av eiendeler,
rettigheter og forpliktelser til begge selskaper.

Endringer etter fusjonen 01.01.2017 :
(Adresse, telefon og mobiltelefoner er uendret)

Nytt navn på selskapet Skagerrak Interiør AS
Organisasjonsnummer 990 154 651
Hjemmeside www.skagerrak.eu
E-post post@skagerrak.eu

For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside eller ring Paul Jonny Antonsen på
Mobil  +47 98 22 07 82.
Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med alle våre kunder, leverandører og andre forretnings-forbindelser i årene som
kommer.